Jak podreperować budżet muzeum, galerii czy teatru, kiedy nie można przyjmować odwiedzających? Czy jest sposób na podtrzymanie dostępu do kultury w tak trudnym czasie, kiedy to dzieci przez kilka godzin dziennie siedzą przed ekranem? Niewielu rodziców zdecyduje się zorganizować dzieciom jeszcze więcej zajęć online… Podpowiadamy, jak rozwiązać okołopandemiczne problemy instytucji kultury!  Olga A. Hilger Natura […]

Wywiad z Anną Michalak-Pawłowską – pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Twórcą i dyrektorką Domu Kultury “Dorożkarnia”, wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, prezeską Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, absolwentką Szkoły Tutorów. Twórcą amatorskiego teatru muzycznego „Pantera”. Anna Michalak-Pawłowska to także autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca […]

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście