Kontakt do Fundacji:
kontakt@rodzicwmiescie.pl
Kontakt do koordynatora projektu:
olga.hilger@rodzicwmiescie.pl

  logo niw Sfinansowano z Narodowego
  Instytutu Wolności ze środków
  Programu Rozwoju Organizacji
  Obywatelskich na lata 2018-2030.
  logo proo
  logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
  przez fundację Rodzic w Mieście