Platforma wymiany myśli, inspiracji i wyników działań w dziedzinie dostępności kultury dla całej rodziny.
Bez względu na wiek dzieci, rodzice mogą być uczestnikami kultury, jednak pracownicy Instytucji kierując swoją ofertę do rodzin, powinny wziąć pod uwagę kilka aspektów. Fundacja Rodzic w mieście podjęła się zebrania treści oraz badań wpływających na jakość i dostępność zasobów kulturowych dla rodziny jako całości.

Platforma Kultura od kołyski prezentuje temat z perspektywy ekspertów.
logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście