Fundacja „Rodzic w mieście” powstała z potrzeby reprezentacji w debacie publicznej rodziców żyjących w miastach oraz ograniczania wykluczeniu rodziców z dziećmi z życia społecznego i kulturalnego. Chcemy głośno mówić o potrzebach rodziców i ich pełnym prawie do korzystania z miasta, swobodnego poruszania się po nim, łatwego podróżowania, robienia zakupów czy karmienia piersią. Współpracując z instytucjami administracji publicznej chcemy zmieniać prawo i tworzyć architekturę przyjazną i dostępną dla rodziców. Działamy w Komisjach Dialogu Społecznego, jesteśmy członkami Rady Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Federacji „Piesza Polska”.

Monitorujemy udział rodzin z dziećmi w życiu kulturalnym miast i wspieramy dobre praktyki w tej dziedzinie. Zajmujemy się analizą dostępności kultury nie tylko na poziomie infrastruktury, ale także narzędzi umożliwiających wspólne, efektywne korzystanie z zasobów instytucji kultury. Naszym celem jest wsparcie w tworzeniu przestrzeni umożliwiających, jak najpełniejsze korzystanie z treści kultury dostępnych w miastach.

Godzenie pracy zawodowej i rodzicielstwa zawsze było wyzwaniem. Ale jest nim szczególnie teraz, gdy od pracowników wymaga się niemalże pełnej dyspozycyjności, dojazd z domu do miejsca pracy potrafi zająć godziny, a dostęp do instytucji opieki nad dziećmi jest ograniczony i niewystarczający. Dlatego też przekonujemy środowisko biznesu, że tworzenie programów wspierających rodziców w miejscu to korzyść nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla pracodawcy. Promujemy dobre praktyki firm odpowiedzialnych społecznie, które mierzą się z wyzwaniem zarządzania różną grupą pracowników, w tym także rodziców.

Fundacja powstała na bazie bloga Rodzic w mieście, który działa od maja 2016 r.

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście