Postanowiliśmy sprawdzić, jak na pytanie o 5 najpopularniejszych muzeów dla dzieci w Polsce odpowie Tripadvisor. Oto one:

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście