Zajęcia dedykowane dla rodziców, którym dzieci jedynie towarzyszą? Muzeum Narodowe w Warszawie zachęca rodziców pozostających na urlopach do odwiedzenia placówki TYLKO dla siebie! Jakie udogodnienia przygotowano? Pytamy też, jak to naprawdę jest z tą dostępnością w Muzeum – czy jest miejsce dla dzieci z autyzmem, adhd czy na wózku inwalidzkim? Na te i inne pytania […]

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście