Wywiad z Anną Michalak-Pawłowską – pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Twórcą i dyrektorką Domu Kultury “Dorożkarnia”, wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, prezeską Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, absolwentką Szkoły Tutorów. Twórcą amatorskiego teatru muzycznego „Pantera”. Anna Michalak-Pawłowska to także autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca […]

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście