29 go września spotkaliśmy się z zacnym gronie ekspertów ds edukacji kulturalnej, muzealników, przedstawicieli samorządów. W warszawskim domu kultury PROM Kultury spotkali się pasjonaci. Dyskusje podczas obu paneli przyniosły garść wskazówek, torbę emocji i wór inspiracji. Wrzesień to zdecydowanie miesiąc obłożony wydarzeniami związanymi z sektorem kultury, dlatego zainteresowanie pozytywnie nas zaskoczyło. A o czym tak […]

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście