Chcesz przyjmować rodziny z małymi dziećmi, młodzież czy grupy dzieci, jednak przyjmowanie tej lojalnej, ale wymagającej grupy kojarzy Ci się z chaosem? Postcovidowe zmiany, protokoły sanitarne i utrudniają Ci stworzenie oferty, która jest harmonią między tym, co rozumiemy jako wysoka wartość oraz edukacja kulturalna oparta o podstawy pedagogiki? Pomożemy Ci zmierzyć się z tymi wyzwaniami!

Audyt i diagnoza plus szczegółowy raport i rekomendacje

  • Nasz ekspert odwiedzi Waszą instytucję i oceni doświadczenie zwiedzającego z perspektywy rodziny z dziećmi, ale także osobno rodzica oraz dziecka. Zanalizuje dostępne zasoby, ofertę oraz przestrzeń pod kątem dostępności standardów dla rodzin z małymi dziećmi na wszystkich płaszczyznach – kadrowej, merytorycznej, kreatywnej, sanitarnej, marketingowej oraz infrastrukturalnej.
  • Pierwsza wizyta trwa od 10:00-17:00 (z przerwą na obiad 13:00-14:00). Rozmawiamy z personelem, dyrekcją, analizujemy stronę internetową, ofertę i badamy Wasze potrzeby. Omawiamy możliwości i zasoby oraz dostępne narzędzia.
  • Po dwóch tygodniach spotykamy się ponownie na na omówienie wniosków i rekomendacji. Otrzymują państwo szczegółowy raport, model mocnych i słabych stron, wytyczne i zalecenia dotyczące każdej ze sfer. Podczas spotkania przedstawiamy różne możliwości, także rozwiązania z innych instytucji na całym świecie, proponujemy koncepty kreatywne, zarysy scenariuszy zajęć. Po zakończeniu otrzymują państwo nasz Certyfikat (?).            

2 dni 10:00-17:00 (z przerwą na obiad 13:00-14:00) plus raport i rekomendacje

 Szkolenia kadry (na żywo lub online do wyboru)

  1. Szkolenie: Powrót po lockdownie w reżimie sanitarnym. Czego oczekują rodziny od instytucji kultury po lockdownie? Jakie mają obawy i jak zapewnić im poczucie bezpieczeństwa? Jak to robią instytucje na całym świecie? Zobacz najlepsze praktyki, a my dobierzemy idealne rozwiązania i narzędzia dla Twojej instytucji. Dowiesz się m.in. jak w erze bezdotykowej umożliwić gościom unikalne przeżycie dzięki innowacyjnym narzędziom i strategiom.
  2. Szkolenie: Pracownicy kontaktowi  Pracownicy kontaktowi to wszystkie osoby, które mają kontakt z gośćmi od wejścia aż do pożegnania. Omówimy ważne momenty, opiszemy zysk płynący z rytuału, zastosujemy empatię użytkową i pokażemy Wam zaskakującą perspektywę. Każdy pracownik jest na wagę złota. Każdy w Twoim zespole ma zbiór niepowtarzalnych cech, ale nie wszystkie sprawią, że będzie idealną osobą do konkretnego zadania. Pomożemy wskazać mocne strony, najlepsze stanowiska i zasoby, a także przeszkolimy wszystkich w dziedzinie przyjmowania rodzin.
  3. Szkolenie: Edukacja i kreacja Działu edukacji – scenariusze, innowacyjne narzędzia, dobre praktyki z innych instytucji jak wykorzystywać te same zasoby na wciąż nowe sposoby? Jak pracować z dziećmi i rodzinami w czasach bezdotykowych i opartych na dystansie społecznym? Co sprawia, że zaczarujesz każdego słuchacza? Proponujemy zapoznanie z innowacyjnymi narzędziami, przedstawimy przykłady z instytucji z całego świata oraz zaprojektujemy wspólnie scenariusze zajęć.

1 dzień  10:00 -17:00 (z przerwą na obiad 13:00-14:00) do 25 osób na raz

Pakiety kreatywne 4h + produkt

  • Koncepty kreatywne dla edukatorów i animatorów kultury – szyte na miarę potrzeb konkretnej instytucji, scenariusze Konsultacje dotyczące innowacyjnych narzędzi w edukacji kulturowej Koncepty kreatywne w organizacji przestrzeni, aranżacja zasobów, intertekstualność, storytelling, grywalizacja itp spotkanie 2h + produkt i omówienie 2h
  • Tworzenie oferty dla rodzin opartej na dostępnych zasobach placówki – logotypy, scenariusze, promocje, nazwy, szkolenie kadry animującej, opis na stronę, aranżacja przestrzeni zgodnie ze standardami www.kulturaodkolyski.pl spotkanie 2h + produkt i omówienie 2h
  • Aranżacja przestrzeni bez potrzeby remontu – także podpisy, wysokość obiektów, zabezpieczenia, analiza eyetracking, analiza pod kątem cezury rozwojowej, spełnienie wytycznych zgodnych ze standardami www.kulturaodkolyski.pl spotkanie 2h + produkt i omówienie 2h
  • Tworzenie projektów contentu edukacyjnego na zamówienie – bazie zasobów – plansze, styl, gadżety edukacyjne, pakiet odkrywcy, pakiet odkrywcy na potrzeby danej placówki, gry terenowej na podstawie potrzeb animatorów i rodziców z wykorzystaniem zasobów i przestrzeni spotkanie 2h + produkt i omówienie 2h

Konsultacje 2h (online lub na żywo)

Na dowolny temat związany ze standardami dostępności dla rodzin z małymi dziećmi, edukacją kulturalną na miarę nowych czasów czy rozwiązań i narzędzi post-pandemicznych oraz innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz otworzenia oferty dla rodzin. Również konsultacje pod kątem marketingu i działań promocyjnych (w tym obecność w mediach). Konsultacje dotyczące innowacyjnych narzędzi w edukacji kulturowej 

Webinary online 2h

Aktualne tematy na www.kulturaodkolyski.pl/zapisy oraz na profilu FB Rodzic w mieście

Warsztaty online 2h

(na warsztaty zapraszamy ze zdjęciami swoich przestrzeni zasobów, pytaniami i propozycjami – będziemy pracować na Państwa konkretnych przypadkach)

Aktualne tematy na www.kulturaodkolyski.pl/zapisy oraz na profilu FB Rodzic w mieście

Zapraszamy do kontaktu: olga.hilger (at) rodzicwmiescie.pl

logo niw Sfinansowano z Narodowego
Instytutu Wolności ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.
logo proo
logo rodzic w mieście Projekt realizowany jest
przez fundację Rodzic w Mieście